زراعت و مالداری هلمند در تلاش میکانیزه کردن سیستم
هفدهم اسد 1390

ریاست زراعت و مالداری هلمند در تلاش میکانیزه کردن سیستم زراعت و مالداری در این ولایت است.
هم اکنون 185 کوپراتیف زراعتی در این ولایت فعالیت می کند که تقریبن بیست هزار دهقان در آن عضویت دارند.
هلمند یک ولایت زراعتی در جنوب افغانستان است که در گذشته به نام "گدام غله جات" کشور یاد می شد اما از چندین سال بدین سو به نسبت ناامنی ها و فرسوده شدن سیستم آبیاری، میزان حاصلات کشتزارها پایین آمده و دهقانان از عدم به دست آوردن مصرف شان شکایت دارند.
در سه سال گذشته، مؤسسات بین المللی پول های هنگفتی را در بخش زراعت در این ولایت به مصرف رسانده ولی دهقانان از چگونه گی مصرف این پول ها شکایت کرده و گفته اند که باید از زیرساخت های زراعتی هلمند پشتیبانی شود.
برنامۀ "فود زون" یا مناطق حاصلخیز هلمند یکی از بزرگترین برنامه هایی است که در سه سال گذشته در این ولایت عملی شده است.
در این برنامه به دهقانان تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع می شود اما دهقانان می گوید که این برنامه تا کنون شفاف نبوده و تخم هایی را که زیر نام اصلاح شده توزیع می کنند اصلن اصلاح شده نیستند.
عبدالاحد خان، رییس کوپراتیف بغرا از ولسوالی نادعلی می گوید "تخم های اصلاح شده در دو سال قبل به جای این که برای ما مؤثر تمام شود دهقانان را از پهلو به زمین خواباند."
انجنیر عبدالله احمدزی، رییس زراعت و مالداری هلمند کیفیت پایین تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی را در دو سال پیش تأیید می کند، اما می گوید که در سال جاری این برنامه با شفافیت به پیش برده خواهد شد.
اسفالت جاده های منتهی به ولسوالی ها، ساخت سردخانه ها، ساخت دوبارۀ کانال های آب و بازاریابی برای فروش محصولات از خواسته های عمدۀ دهقانان هلمند است.
دهقانان و مسؤولان کوپراتیف ها از مؤسسات کمک کننده بین المللی می خواهند که در بخش پشتیبانی کوپراتیف ها و آموزش افراد مسلکی آنان را همکاری کنند.
حاجی عبدالحمید خان، یکی از دهاقین ولسوالی ناوه و عضو کوپراتیف این ولسوالی می گوید: "مؤسسات کمک کننده برای ما تاسیسات زیربنایی در بخش زراعت بسازند، افراد فنی و مسلکی برای ما تربیه کنند و کوپراتیف های ما را تقویت کنند."
رییس زراعت و مالداری هلمند می گوید ظرفیت های زیادی زراعتی در این ولایت موجود است که در صورت کمک و همکاری جامعه جهانی این ولایت همان حیثیت گذشته خود را در بخش زراعتی دوباره به دست خواهد آورد.
به گفته انجنیر احمدزی، موسسات بین المللی به آنان وعده نموده در که بخش اعمار سردخانه ها در مرکز و ولسوالی ها و اسفالت جاده های ولسوالی ها به منظور تسهیل در انتقال محصولات زراعتی به مرکز، دهقانان را کمک خواهند کرد.
"در سال جاری دو سردخانه در ولسوالی های شمالی ساخته می شود و یک سردخانه دیگر در ولسوالی مارجه، بعداً یک کمپلکس دیگر در شهر لشکرگاه اعمار می شود."
هم اکنون بیشتر دهقانان در این ولایت می گویند که بیشتر محصولات زراعتی آنان به خاطر نبود راه های مواصلاتی، از بین میروند و دهقانان خسارات زیادی را متحمل می شوند.

اجمل منیر - هلمند