پښتو | English | فارسی
چهارشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۴ ۰۲:۴۷:۲۷
تاراج معادن؛ یافته ای یک روزنامۀ داخلی
11 حمل 1392 خورشیدی

روزنامۀ 8 صبح، در گزارشی اعلام کرده است که بر اساس اسناد دست یافته این روزنامه، معادن افغانستان به صورت رایگان و تاراج گونه با شرکت های خارجی و داخلی قرارداد می شوند.
در گزارش 8 صبح که تحت نام " معادن افغانستان تاراج می شود" به نشر رسیده، گفته شده است که یک معدن زغال سنگ به ارزش بیش از سی و شش میلیارد دالر به دو شرکت خارجی رایگان داده شده است.
بر اساس این گزارش، در مورد استخراج  معدن حاجی گگ، دو شرکت با 5- 6 فیصد امتیاز برای افغانستان برنده اعلام شدند و وزارت معدن با آنان قرار داد انجام داده است؛ در حالی که شرکتی نیز با  20 فیصد امتیاز برای افغانستان، از جمله داوطلبان بوده است که در خواستی آن از سوی این وزارت رد شده است.
شاه حسین مرتضوی سردبیر روز نامه 8 صبح به خبرگزاری بست باستان گفت که براساس اسناد دست یافته آنان، وزیرمعدن، با قرار دادهای غیر قانونی و به ضرر افغانستان هم در بخش معادن نفت، گاز و آهن و هم در تعیین معاشات بلند مشاورین خارجی و برخی مشاورین داخلی، زیان زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی افزود که معاش 40 مشاور خارجی از هشت هزار دالر امریکایی تا بیش از یکصدوهفت هزار دالر امریکایی قرار داده شده که در مجموع معاش ماهوار این مشاورین نزدیک به یک میلیون دالر امریکایی می رسد.
به گفتۀ وی برخی کارمندان ارشد این وزارت، برخلاف قانون از دو منبع دولتی معاش می گیرند که آقای شهرانی وزیر این وزارت نیز در یک کمپنی خارجی بحیث مشاور کار می کند و ماهوار مبلغ 5000 پنج هزار دالر امریکایی از آن منبع معاش می گیرد.
مرتضوی گفت که در مورد معدن حاجی گگ خیانت بزرگی شده است زیرا علاوه براینکه با دو شرکت با امتیاز اندک 5-6 فیصد برای افغانستان قرار داد صورت گرفته است، یک معدن به ارزش بیش از سی وشش میلیارد دالر به این دو شرکت رایگان داده شده است.
مطابق ستندرد جهانی، معادن بین 20 – 40 فیصد امتیاز قرار داد می شوند و کمتر از آن ضرر برای کشور دارای معادن پنداشته می شود.
به گفتۀ سردبیر این روزنامه، قرارداد 5- 6 فیصد امتیاز برای معادن، یک نوع تاراج و رایگان عرضه کردن به حساب می آید که در حال حاضر وزیر معدن کشور آن را انجام داده است.
به گفته مسوولین این روزنامه بیش از دوماه روی این گزارش کار صورت گرفته و تلاش شده است تا بر اساس اسناد موثق گزارش تهیه و به نشر سپرده شود.
خبرگزاری بست باستان تلاش کرد تا نظر وزارت معدن را در مورد این گزارش داشته باشد، اما مقامات این وزارت حاضر به گفتگو نشدند.
خبر خانه


 

به دوستان بفرستیدچاپ کنید
 
 
 

اعلانات شما در این جا

 

   آگهی های بازرگانی   

حکومت | امنیت | حوادث | بازرگانی | اجتماع | فرهنگ | ورزش | صحت | پارلمان | آرشیف | درباره ما | تماس

Copyright © Bost News. All rights reserved.